Home

RBYA Theme verse: 2Peter 3:18 “But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.” http://bible.us/59/2pe.3.18.esv “ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin.” http://bible.us/126/2pe.3.18.ntr 

Video: please specify correct url

Home